5 onwaarheden over het livestreamen van een evenement (1/5)

auteur Herman Guns, zaakvoerder Beleef Het!

 

Het is duidelijk, “livestreamen” zit in de lift. Nieuwe technieken laten beter dan ooit toe om een event op de thuiskijker zijn toestel te toveren. Dagelijks stel ik vast dat het evenzeer een van de meest onbegrepen technieken is.

 

Ongetwijfeld heeft u al gehoord dat het duur is, of dat de opkomst voor een event door de stream zal verminderen. Anderen denken dat het enkel gepast is voor grote evenementen. Is dit waar? In enkele bijdragen ontkracht ik een Top 5 van "Fake News" over  livestreamen. Ik tracht dit te doen aan de hand van praktische voorbeelden zodat jullie ook inzichten krijgen hoe een livestream ook voor uw business zeer waardevol kan zijn.

 

1.   Een livestream is enkel zinvol voor grote evenementen?

 

Twee praktische voorbeelden om deze onwaarheid te ontkrachten:

 

In 2019 organiseerde rekruteerder "vind!" hun jaarlijkse “Inspiratieontbijt” voor hun klanten. Ze polsten mij om een kleine, maar professionele private livestream op te zetten. Aldus konden ook de "vind!"-medewerkers van de verschillende kantoren deze sessie omtrent een HRM-topic bijwonen, vanop hun bureel of thuis. Met een kleine kost realiseerde "vind!"  een doelgericht  opleidingsmoment voor hun medewerkers. In de volgende contacten met hun klanten konden ook zij het hebben over de in de sessie aangereikte inzichten. Herbekijk een deel van de opname.

 

Een tweede voorbeeld situeert zich in een volledig ander segment, maar schetst evenzeer deze onwaarheid.

 

Het bereiken van de maximale zaalcapaciteit is een signaal om een livestream te overwegen. Zo ook voor de jaarlijkse verkiezingsavond van de "Bommels” in Ronse waar de capaciteit van de zaal "COC" ruim ontoereikend is om alle geïnteresseerden toegang te geven. De live uitzending krijgt de avond zelfs een bereik dat tot driemaal het aantal aanwezigen overtreft.

Op deze wijze bereikt men een verruiming van de interesse van de voor Ronse, unieke Bommelsfeesten. En dat de sponsors ook tot in de huiskamer komen is fijn meegenomen. Herbekijk een deel van de opname.

 

In de volgende bijdragen heb ik het over:

2.   Livestreaming is een bedreiging voor de aanwezigheid op mijn event

3.   Live video is te duur

4.   Niemand zal mijn stream bekijken

5.   Na het event heeft mijn live video geen waarde meer

 

 

Herman Guns ontzorgt sinds 2015 tal van bedrijven, verenigingen en steden in het opzetten van hun professionele livestreams. Als partner werkt en denkt hij mee om de door de klant vooropgestelde doelstelling van de livestream te halen - www.beleefhet.be